Ga naar de inhoud

Algemene Voorwaarden

Op deze pagina worden de algemene voorwaarden en de privacyverklaring toegelicht.

Laatste update: 10 februari 2023

De informatie en diensten die door Oefentherapie Ingele / Slaap Lekker Check worden verstrekt, zijn uitsluitend bedoeld als algemeen educatief hulpmiddel en zijn geen vervanging voor medisch of ander professioneel advies en diensten van een gekwalificeerde zorgverlener die bekend is met uw medische geschiedenis. Raadpleeg altijd een arts als u twijfels heeft over de klachten.
Verstrekte informatie en diensten zijn niet bedoeld voor medische diagnose of behandeling; voor elke medische behandeling of diagnose moet professioneel gezondheidsadvies worden ingewonnen.
– U stemt ermee in om elke medische aandoening die u heeft, kenbaar te maken
– Informatie en diensten worden te goeder trouw verstrekt en als zodanig kan Oefentherapie Ingele / Slaap Lekker Check niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of verkeerde informatie over die informatie of dienst.
– De verstrekte informatie en diensten zijn uitsluitend bedoeld voor de genoemde ontvanger van de dienst en mogen niet worden gedeeld met andere partijen of personen.
– Alle intellectuele eigendom van Oefentherapie Ingele / Slaap Lekker Check wordt beschermd door internationale auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten.
– De adviezen bevatten aanbevolen wijzigingen om alles omtrent uw gezondheid te verbeteren. Hierbij valt te denken aan ergonomische instellingen, werkhouding, slaap, voeding en andere adviezen. Het is uw beslissing of u deze veranderingen doorvoert. Een consistente en volledige aanpak geeft de grootste verbetering.

Betaling
– De informatie wordt versterkt wordt verstrekt nadat de betaling is ontvangen.
– Annuleringen kunnen tot 24uur voor de geplande startdatum worden gemaakt.
– Er zal op geen enkele manier restitutie plaatsvinden zodra er eenmaal advies is gegeven, danwel via een webinar, danwel via een telefonisch consult of door één van onze producten.
– Door het bedrag te betalen, gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Oefentherapie Ingele / Slaap Lekker Check.

Toepasselijkheid
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken aan deze website van Oefentherapie Ingele / Slaap Lekker Check en op alle adviezen, aanbevelingen en/of diensten die op of via deze website worden gedaan of verricht. Door de website te gebruiken stem je in met deze disclaimer en gebruiksvoorwaarden.

Informatie en aansprakelijkheid
De informatie op deze website, in onze digitale gidsen, in onze webinars, in onze (telefonische) consults en op onze social media kunnen we zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving wijzigen. Deze informatie is uitsluitend bedoeld om je te helpen op het gebied gezondheid. Hoewel onderbouwd, onderzocht, getest en bewezen is de informatie altijd vrijblijvend en vervangt het nooit een bezoek aan de dokter.

Hoewel we deze website met grote zorgvuldigheid hebben samengesteld en steeds onderhouden, kunnen we niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie.
We garanderen ook niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website en het (ongestoord) gebruik van deze website, daaronder begrepen schade die het gevolg is van virussen.

Prijzen
Alle prijzen op deze website zijn exclusief 21% btw,  tenzij expliciet anders vermeld.

Externe links
Wanneer we denken dat het interessant voor je is, delen we op deze website links naar externe websites. We wijzen je erop dat wij geen controle hebben over deze websites en de veiligheid daarvan en niet aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van het gebruik of de inhoud van deze externe websites, waarnaar onze website links bevat.

IR rechten
Alle rechten op deze website behoren toe aan Oefentherapie Ingele / Slaap Lekker Check of aan derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld, daaronder begrepen auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door de rechthebbenden.

Toepasselijk recht
Op deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.